Yaramazlar Klan'ı haftalık ortalama 25000 kart bağışı yapılan çok öel bir klandır. Global ölçülere baktığımızda bağışlarda ilk 10 a giren bir klandır. oyuncu yaş ortalaması 19 olmakla birlikte daima aktif, daima online bir klandır. katılımcılar referans ile alınmaktadır. kart biriktirmek isteyen 4000 ve 4500 kupası olan charlar bu sayfadan klana giriş teklifinde bulunabilirler.